TGE INSTAL -

PRZYKŁADOWE REALIZACJE WYKONAWCZE

TGE INSTAL

2023

 

Hala Magazynowa Metall-Expres sp. z o.o. – kompleksowe wykonanie instalacji wewnętrznych - wod.-kan., gaz c.o., c.t., wentylacji, kotłowni 500 kW

Inwestor – Metall Expres sp. z o.o.

 

Budowa II lini Technologicznego Przetwarzania Odpadów PGE  – kompleksowe wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej, instalacji wewnętrznych - wod.-kan., c.o., c.t., wentylacji

Inwestor – PGE S.A.

 

Budowa Zakładu Zaczyszczania CPP w Rzeszowie – kompleksowe wykonanie instalacji wewnętrznych - wod.-kan., c.o., c.t., wentylacji, instalacji sprężonego powietrza, filtrowentylacji 40.000 m3/h, budowa sieci kanalizacji deszczowej 

Inwestor – CPP Poland sp. z o.o.

 

Budowa Laboratoriów BORG WARNER w Krakowie – kompleksowe wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody, instalacji ppoż., wewnętrznych - wod.-kan., gaz, c.o., c.t., wentylacji, klimatyzacji VRF, wody lodowej, kotłowni 1200 kW, instalacji sprężonego powietrza, azotu i sprężarkowni, instalacji technologicznych i procesowych   

Inwestor – BORG WARNER sp. z o.o.

 

Przebudowa Podstacji Trakcyjnej PKP Energetyka w Lasku k. Nowego Targu – kompleksowe wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej technologicznej, wodociągów., zbiorników ppoż. 50 m3, instalacji ppoż., wewnętrznych instalacji ppoż., wod.-kan., co, c.t., wentylacji, klimatyzacji  

Inwestor – PKP Energetyka S.A.

 

Przebudowa Podstacji Trakcyjnej PKP Energetyka w Suchej Beskidzkiej – kompleksowe wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej echnologicznej, wodociągowej., zbiorników ppoż. 50 m3, instalacji ppoż., wewnętrznych instalacji ppoż., wod.-kan., co, c.t., wentylacji, klimatyzacji  

Inwestor – PKP Energetyka S.A.

 

Budowa magazynu oraz placu składowego na terenie zakładu ORLEN OIL w Jedliczu – kompleksowe wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody bytowej i ppoż., wewnętrznych instalacji ppoż., wod.-kan., co, c.t., wentylacji, klimatyzacji  

Inwestor – ORLEN OIL sp. z o.o.

 

2022

 

Ciepłownia Warszawa Kawęczyn PGNIG Termika - kompleksowe wykonanie instalcji technologicznych wentylacji, dygestoriów, klmatyzacji, ciepła technologicznego, węzła cieplnego na obiekcie ciepłowni 

Inwestor – PGNIG Termika S.A.

 

Przebudowa Podstacji Trakcyjnej PKP Energetyka w Czechowicach-Dziedzicach – kompleksowe wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej technologicznej, wodociągowej bytowej i ppoż, zbiorników ppoż. 100 m3, instalacji ppoż., wewnętrznych instalacji ppoż., wod.-kan., co, c.t., wentylacji, klimatyzacji  

Inwestor – PKP Energetyka S.A.

 

Budowa Biurowca firmy PROFIT w Rzeszowie – wykonanie sieci zewnętrznych wod.-kan., deszczowej, instalacji wewnętrznych klimatyzacji VRF i wentylacji

Inwestor – PROFIT Kolbuszowa

 

Budowa budynku socjalno-biurowego w hali produkcyjnej zakładu BORG WARNER w Tajęcinie koło Rzeszowa   – kompleksowe wykonanie wewnętrznych instalacji wod.-kan., co, c.t., wentylacji, klimatyzacji VRF

Inwestor – BORG WARNER sp z o.o.

 

Budowa hal magazynowo-produkcyjnych Panattoni w Zaczerniu koło Rzeszowa   – kompleksowe wykonanie wewnętrznych instalacji odwodnienia dachów, instalacji gazowych spawanych wraz z promiennikami gazowymi

Inwestor – Panattoni Europe sp. z o.o.

 

Budowa salonu wystawienniczego ROJAX w Rzeszowie   – kompleksowe wykonanie sieci wod.-kan., kanalizacji deszczowej, wewnętrznych instalacji odwodnieni dachu, instalacji wewnętrznych wod.-kan., co, hydrantowej, sprężonego powietrza

Inwestor – Rojax sp. z o.o.

 

Budowa salonu wystawienniczego AGART w Kraczkowej   – kompleksowe wykonanie sieci wod.-kan., kanalizacji deszczowej, zbiorinków deszczowych

Inwestor – AGART

 

Budowa sieci zewnętrznych w Łańcucie ul Polna - rozbudowa sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Inwestor – Łańcucki Zakład Komunalny sp. z o.o.

 

Przebudowa Biblioteki Miejskiej w Łańcucie – kompleksowe wykonanie instalacji wod.-kan., co, ciepła technologicznego, wentylacji, klimatyzacji VRF

Inwestor –  Miasto Łańcut

 

Budowa Hali magazynowej i biurowca CDO Centrum Drewna i Oklein w Rzeszowie – kompleksowe wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, sanitranej, wodociągowej i gazu 

Inwestor – CDO Centrum Drewna i Oklein sp. jawna 

 

 

2021

 

Budowa Serwerowni Poliechniki Rzeszowskiej, Rzeszów ul. Powstańcow Warszawy – wykonanie instalacji wody lodowej klimatyzacji precyzyjnej dla systemu chłodzenia centralnej serwerowni

Inwestor - Politechnika Rzeszowska

 

Budowa doziemnych sieci cieplnych na osiedlu Młodych w Sędziszowie Młp.  Etap II – kompleksowe wykonanie sieci cieplnych ETAP II. przebudowa gazociągu średniego ciśnienia

Inwestor – Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Osiedle Młodych w Sędziszowie Młp.

 

Budowa zewnętrznych sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodnej, sieci preizolowanej dla budynku Elektromontaż Rzeszów ul. Baczyńskiego – kompleksowe wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem wód deszczowych w technologii żelbetowej 100 m3, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza wody i sieci cieplnych

Inwestor – Elektromontaż Rzeszów S.A.

 

Budowa zewnętrznych sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem deszczowym dla Przedszkola w Krasnem  – kompleksowe wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem wód deszczowych 50m3 w technologii stalowej, przepompownie wód deszczowych

Inwestor – Gmina Krasne

 

Budowa biurowca wraz z halami produkcyjnymi dla Elektromontaż Rzeszów ul. Baczyńskiego – kompleksowe wykonanie instalacji wod-kan, co, ciepła technologicznego, wymiennikowni cieplnej 300 kW, wody lodowej dla 130 belek chłodniczych, wentylacji, klimatyzacji

Inwestor – Elektromontaż Rzeszów S.A.

 

Budowa Archiwum Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów ul. Akademicka – kompleksowe wykonanie instalacji wod-kan, co, ciepła technologicznego, wymiennikowni cieplnej, wody lodowej, wentylacji, klimatyzacji

Inwestor - Politechnika Rzeszowska

 

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Firmy Monawi w Czarnej – kompleksowe wykonanie instalacji wod-kan, co, ciepła technologicznego, wymiennikowni cieplnej,  wentylacji, klimatyzacji

Inwestor - Monawi Jacek Kuźniar

 

Hala Resgum Sedziszów Młp. - projekt i wykonanie instalacji filtrowentylacji i odciągów z maszyn produkcyjnych

Inwestor –  F.H.U.P. Resgum

 

Przebudowa instalacji hydrantowej budynek D1 Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów ul. Ćwiklińskiej  – przebudowa i wykonanie instalacji hydrantowej wraz pompownią hydrantową 

Inwestor - Uniwersytet Rzeszowski

  

2020

 

 

Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych nad Zwierzętami Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni – kompleksowe wykonanie instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o., c.t., ppoż., hydrantowych, kotłowni 350 kW, wody lodowej, klimatyzacji oraz wentylacji

Inwestor – Uniwersytet Rzeszowski

 

Budowa sieci cieplnych wraz z przebudową sieci gazowych na osiedlu Młodych w Sędziszowie Młp.  Etap I – kompleksowe wykonanie sieci cieplnych wraz przebudową sieci gazowych

Inwestor – Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Osiedle Młodych w Sędziszowie Młp

 

Budowa Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie ul. Marszałkowska  – kompleksowe wykonanie instalacji wod-kan, gaz, co, ciepła technologicznego, wymiennikowni cieplnej, wentylacji, klimatyzacji, sieci wod-kan

Inwestor – Uniwersytet Rzeszowski

 

Budowa siedziby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – kompleksowe wykonanie instalacji wod-kan, gaz, co, ciepła technologicznego, kotłowni gazowej, wentylacji, klimatyzacji

Inwestor – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Surochowie – kompleksowe wykonanie instalacji wod-kan, gaz, co, ciepła technologicznego, kotłowni gazowej, wentylacji, instalacje technologiczne 

Inwestor - Gmina Surochów

 

Budowa zaplecza Szkoły Podstawowej w Latoszynie – kompleksowe wykonanie instalacji wod-kan, gaz, co, kotłowni gazowej, wentylacji, sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przyłaczy wody i gazu 

Inwestor – Gmina Latoszyn

 

Budowa Przychodni Parkowej w Rzeszowie ul. WIeniawskiego - kompleksowe wykonanie instalacji wod-kan, co, węzła cieplnego, wentylacji,

klimatyzacji 

Inwestor – Przychodnia Parkowa

 

Szpital Powiatowy w Łańcucie  - rozbudowa instalacji gazów medycznych w tym instalacji tlenowej dla oddziałów covidowych

Inwestor – Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o.o.

 

Budowa Hali produkcyjnej i biurowca Fabryki Styropianu ARBET w Jaśle – kompleksowe wykonanie sieci kanaliazcji deszczowej, sanitranej wodociągów bytowych, wody pożarowej, wody przemysłowej, instalacji wewnętrznych wod-kan, gaz, co, kotłowni gazowej i technologicznej, wentylacji bytowej i awaryjnej z detekcją pentanu, klimatyzacji VRF  

Inwestor – Fabryka Styropianu ARBET sp. jawna

 

 

2019

 

Budowa Kompleksu Handlowego Leroy Merlin w Rzeszowie  – kompleksowe wykonanie instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o., c.t., ppoż., hydrantowych, instalacji solarnej, wymiennikowni cieplnej 1000 kW

Inwestor – Leroy Merlin Inwestycje sp. z o.o.

 

Budowa Kompleksu Handlowego Leroy Merlin w Wieliczce  – kompleksowe wykonanie instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o., c.t., ppoż., hydrantowych, instalacji solarnej, kotłowni gazowej 1300 kW 

Inwestor – Leroy Merlin Inwestycje sp. z o.o.

 

Budowa Rozlewni Wód Mineralnych NATIVIANA w Grabniku   – kompleksowe wykonanie instalacji ciepła technologicznego, wody lodowej, instalacji pary i kondensatu, sprężonego powietrza 40 Bar, instalacji procesowych

Inwestor - Nativiana Roztocze sp. z o.o.

 

Centrum Projektowo Logistyczne Vissavi w Rzeszowie – instalacje co, c.t. kotłownia gazowa

Inwestor – Vissavi sp. z o.o.

 

Modernizacja instalacji c.o. i budowa węzła cieplnego dla budynku ZUS w Rzeszowie  – kompleksowa modernizacja  instalacji c.o., wykonanie węzła wymiennikowego 200 kW

Inwestor – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Budowa SOR w Wojskowym Szpitalu Poliklinicznym w Krakowie  – kompleksowe wykonanie instalacji wody lodowej 

Inwestor – 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ  w Krakowie  

 

Przebudowa Ośrodka dla niepełnosprawnych w Mrowli – wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., c.t., wentylacji 

Inwestor – Gmina Mrowla

 

 

2018

 

Hala Produkcyjna i biurowiec Amerskład Lublin  – instalacje wewnętrzne: wod.-kan., c.o., c.t., gazowe, hydrantowe, kotłownia gazowa 100 kW, wentylacja i klimatyzacja, sieci zewnętrzne: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, gazowa

Inwestor - Amerskład sp. z o.o.

 

Leroy Merlin w Tarnowie – budowa kotłowni gazowej 1000 kW 

Inwestor - Leroy Merlin Inwestycje sp. z o.o. 

 

Hala Produkcyjna i biurowiec Styropianex Leżajsk – instalacje wewnętrzne: wod.-kan., c.o., c.t., gazowe, hydrantowe, kotłownia gazowa, wentylacja i klimatyzacja, sieci zewnętrzne: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej 

Inwestor - Styropianex 

 

Kamienica Rzeszów ul. Targowa 1 -  - wymiana instalacji wod.-kan. c.o., c.t., budowa centralnego węzła cieplnego, wykonanie zewnętrznych preizolowanych sieci cieplnych 

Inwestor - MZBM sp. z o.o.

 

Kamienica Rzeszów ul. Bernardyńska 6 - wymiana instalacji wod.-kan. c.o., c.t., budowa centralnego węzła cieplnego, wykonanie zewnętrznych preizolowanych sieci cieplnych 

Inwestor - MZBM sp. z o.o.

 

Budowa nowego bloku i przebudowa Szpitala Powiatowego w Dębicy  - projekt i wykonawstwo instalacji: wod.-kan., co, c.t., wody lodowej dla klimatyzacji, wody zmiękczonej, zdemineralizowanej, wymiennikowni para-woda 500kW, instalacji pary i kondensatu do nawilżaczy, stacji redukcyjnej ciśnienia pary 

Inwestor - ZOZ Dębica 

 

Zakład Karny w Chmielowie – przebudowa i modernizacja instalacji c.o. , c.t., kotłowni gazowej

Inwestor - Zakład Karny w Dębicy

 

Przebudowa Budynku MOSIR w Łańcucie – wykonanie instalacji wod.-kan. c.o., c.t., wentylacji, klimatyzacji, fotowoltaiki, przyłączy sieciowych – wod.-kan., gaz propan-butan wraz ze zbiornikiem doziemnym

Inwestor - Miasto Łańcut 

 

Budynek Wielorodzinny MZBM Rzeszów ul. Siemiradzkiego  - kompleksowa  termomodernizacja instalacji c.o. i c.w.u. na obiekcie

Inwestor - MZBM sp. z o.o.

 

 

2017

 

Hala Agencji Restrukturyzacji Przemysłu w Mielcu ul. COP – kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji VRF dla całego zadania Inwestor - Agencja Restrukturyzacji Przemysłu

 

Szkoła Podstawowa w Rzeszowie ul. Ptasia  - modernizacja instalacji c.o., c.t., kotłowni gazowej

Inwestor - Miasto Rzeszów

 

Hala Sportowa Uniwersytetu Rzeszowskiego ul. Zelwerowicza – kompleksowe wykonanie instalacji c.o., c.t., kotłowni gazowej 400 kW , instalacji wod.-kan. 

Inwestor - Uniwersytet Rzeszowski

 

Hala Magazynowa firmy INGLOT w Przemyślu – kompleksowe wykonanie instalacji c.t, wentylacji , węzła cieplnego 400 kW

Inwestor - INGLOT sp. z o.o.

 

Auchan/Galeria Galaxy Szczecin – demontaż starego i montaż nowego agregatu wody lodowej Carrier 450 kW wraz z przebudową instalacji tranzytowej wody lodowej 

Inwestor - Auchan Polska sp. z o.o.

 

Hala Produkcyjna i Biurowiec Hutchinson Zawada k. Dębicy – kompleksowe wykonanie  instalacji wod.-kan., c.o., c.t., ppoż., hydrantowej, tryskaczowej, gazowej, kotłowni  gazowej 400 kW 

Inwestor - DL Inwest Group PM S.A.

 

Hotel ORBIS West City Kraków – kompleksowa przebudowa maszynowni agregatów wody lodowej Carrier dla klimatyzacji o mocy łącznej 850 kW

Inwestor - Accor Polska sp. z o.o.

 

Goodrich Krosno – kompleksowe wykonanie i zaprojektowanie instalacji transferu ciepła technologicznego ze scrubberów dla urządzeń wentylacyjnych Galwanizerni,  odzysk ciepła ze scrubberów

Inwestor - Goodrich Aerospace Poland sp. z o.o.

 

Termomodernizacja instalacji c.o. budynek wielorodzinny MZBM Rzeszów ul Jana III Sobieskiego  - kompleksowa  termomodernizacja instalacji c.o.

Inwestor - MZBM sp. z o.o.

 

 

2016

 

Szkoła Podstawowa w Tarnowie  - modernizacja instalacji c.o., c.t., kotłowni gazowej 

Inwestor - Miasto Tarnów

 

Budynek Urzędu Gminy Laszki –kompleksowe wykonanie  kotłowni gazowej 200 KW 

Inwestor - Gmina Laszki

 

Budynek Zespołu Szkół w Głogowie Młp. – kompleksowe wykonanie kotłowni gazowej o mocy 200 kW 

Inwestor - Gmina Głogów Młp.

 

Budynek Wielorodzinny WIKANA w Rzeszowie ul. Panoramiczna - instalacje wod.-kan., co, gaz  

inwestor - Wikana S.A.

 

Tartak i Hale Produkcyjne IKEA Industry Stalowa Wola  - projekt i wykonawstwo wentylacji bytowej i filtrowentylacji mgły olejowej 

Inwestor - IKEA Industry sp. z o.o.

 

Zakład Produkcyjny B&M Optik, Zaczernie k. Rzeszowaprojekt i wykonawstwo instalacji odzysku ciepła ze sprężarek dla c.t. wentylacji i podgrzewu c.w.u., wentylacja przemysłowa

inwestor - B&M Optik sp. z o.o.

 

Hala Walter w Rzeszowie - instalacje ciepła technologicznego i wentylacji 

Inwestor - SINEVIA sp. z o.o.

 

Hale Produkcyjne wraz z biurowcem Husqvarna Mielec – instalacje podciśnieniowego odwodnienia dachu Pluvia, instalacje gazowe dla nagrzewnic gazowych wraz nagrzewnicami na hali produkcyjnej o mocy 700 kW, instalacje wod.-kan., ppoż. hydrantowe, wentylacyjno-klimatyzacyjne dla  biurowca  

Inwestor - Husqvarna Poland sp. z o.o.

 

Politechnika Rzeszowska – przebudowa instalacji wod.-kan., c.o., c.t. na biurowcu, budowa nowej wentylacji mechanicznej wraz z odciągami przemysłowymi dla budynku drukarni 

Inwestor - Politechnika Rzeszowska

 

 

2015

 

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Chmielniku k. Rzeszowa – instalacje wod.-kan., gaz, c.o., ppoż. – hydrantowe, kotłownia gazowa 400 kW, stacja podnoszenia ciśnienia

Inwestor - Gmina Chmielnik

 

Hale Produkcyjne Śnieżka w Dębicy – instalacje wentylacji, odciągów i filtrowentylacji
Inwestor - Śnieżka S.A.

 

Budynek Technikum w Rakszawie – węzeł cieplny 300 kW, instalacje c.o.,  ciepła technologicznego 

Inwestor - Gmina Rakszawa

 

Budynek Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu – instalacje wod.-kan., gaz, c.o., kotłowni gazowej

Inwestor - Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

 

Budynek TKKF Rzeszów – węzeł cieplny, instalacje grzewcze, wentylacja i klimatyzacja

Inwestor - Misto Rzeszów

 

Politechnika Rzeszowska  - wykonanie instalacji wody lodowej wraz z siecią zewnętrzną wody lodowej i przepychem rur stalowych DN800

Inwestor - Politechnika Rzeszowska

PRZYKŁADOWE REALIZACJE PROJEKTOWE

- TGE INSTAL WRAZ Z PROJEKTO-BUD

Leroy Merlin w Wieliczce   - projekt kotłowni 1300 kW gazowej dla obiektu Galerii handlowej

 

Leroy Merlin w Wieliczce   - projekt instalacji hydrantowej dla  obiektu galerii handlowej

 

Powiatowy Szpital w Dębicy   - projekt wykonawczy instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, wody zdemineralizowanej, zmiękczonej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej odwodnień lądowiska helikopterów; projekt instalacji hydrantowej ppoż.; projekt instalacji ciepła technologicznego, c.o., wody lodowej; projekt instalacji pary i kondensatu wraz z węzłem cieplnym para/woda o mocy 500 kW i stacją redukcyjną ciśnienia pary 

 

Hala i Biurowiec Amerskład w Lublinie  - projekt wykonawczy instalacji wod.-kan., c.o., c.t., wentylacji; projekt  sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przyłączy wody i gazu

 

Basen w Wólce Rokickiej – projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod.-kan. wody szarej z popłuczyn, gaz, c.o., c.t., wentylacji i klimatyzacji, kotłowni gazowej 800 kW, kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej z gazu ziemnego, odzysku ciepła z popłuczyn basenowych

 

Goodrich Krosno – projekt wykonawczy instalacji odzysku ciepła ze scrubberów i transferu ciepła dla celów wentylacji hali galwanizerni

 

B&M Optik Zaczernie koło Rzeszowa  - projekt wykonawczy instalacji odzysku ciepła ze sprężarek na potrzeby c.t. dla wentylacji i podgrzewu c.w.u.; projekt wentylacji przemysłowej 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa  w Radymnie – projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kotłowni węglowej na kotłownię na zrębkę i pellet  o mocy 2000 kW wraz z przebudową 3 km sieci ciepłowniczych c.o. i c.w.u. oraz instalacją fotowoltaiczną 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa  w Sędziszowie Młp. -  projekt budowlano-wykonawczy kotłowni gazowej o mocy 2600 kW, projekt 5 km sieci ciepłowniczych c.o. i c.w.u., projekt stacji redukcyjno-pomiarowej gazu o wydajności 250 Nm³/h.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sędziszowie Młp. – projekt budowlano-wykonawczy kotłowni na pellet drzewny oraz grupowy węzeł wymiennikowy c.w.u. dla 954 mieszkań o mocy Qhmax cwu=0,67MW/h 

 

KROSGLASS S.A.  – projekt  budowlano-wykonawczy zakładowej kotłowni technologicznej o mocy 2000kW wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową gazu

 

Gmina Maniowy – projekty budowlano-wykonawcze: kotłowni biomasowej Q = 2000 kW z 3 kotłami na zrębkę i pellet drzewny wraz z magazynem biomasy o powierzchni 300m2 ; wykonanie audytów energetycznych termomodernizacji wraz z projektami dociepleń, węzłów wymiennikowych,  instalacji solarnych dla 6 budynków użyteczności publicznej; projekt sieci cieplnej z rur preizolowanych o długości 1,5 km

 

Nadleśnictwo Cisna  - projekt budowlano-wykonawczy kotłowni biomasowej na zrębkę i pellet drzewny wspomaganej instalacją solarną (50 kolektorów) w budynku Nadleśnictwa Cisna. Moc kotłowni: Q = 500 kW/h

 

Szpital Uzdrowiskowy „Górka” w Busku Zdroju – projekt budowlano-wykonawczy rezerwowego źródła wody dla Szpitala “Górka” w Busku Zdroju